Deklaracja członkowska

 Prosimy o pobranie i wypełnienie deklaracji, a następnie odesłanie:

  • pocztą na adres:  

Stowarzyszenie Rybnicki Klub Golfowy
ul. Cegielniana 20
44-200 Rybnik

  • lub na e-mail:

rybnikgolf@gmail.com

Aktualne konto bankowe: mBank 60 1140 1179 0000 5957 4800 1001

 
Subskrybuje zawartość