WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

śr., 13 mrz. 2019
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

W ślad za wysłaną w dniu 27.02.2018r do każdego członka informacją mailową,  jeszcze raz przypominamy i zapraszamy naszych członków na zebranie sprawozdawcze w dniu 15.03.2019r ( piątek) o godzinie 17 do siedziby klubu przy ul. Cegielnianej 20.
Porządek zebrania przewiduje:
1.sprawozdanie z działalności zarządu w roku 2018.
2.głosowanie nad absolutorium dla zarządu
3. przedłożenie planów działania klubu w sezonie 2019r w zakresie poprawienia infrastruktury driving range i planu turniejów klubowych.
4. dyskusja o sprawach bieżących.
Przypominam jednocześnie o konieczności uiszczenia klubowych składek członkowskich do 31.03.2019r. (wysokość składek bez zmian) Członkowie klubu, którzy chcą być członkami PZG (karty handicapowe) proszeni są o wcześniejsze opłacenie składek gdyż do 31.03.2019r. należy zapłacić poprzez klub, składkę do PZG.
W imieniu zarządu
Krzysztof Pysz

Subskrybuje zawartość