ZMIANY W ZARZĄDZIE KLUBU

śr., 27 mrz. 2019
ZMIANY W ZARZĄDZIE KLUBU

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, które odbyło się w dniu 15.03.2019r. po złożeniu sprawozdania z dotychczasowej działalności, zarząd klubu w głosowaniu jawnym uzyskał absolutorium.
Po uzyskaniu absolutorium prezes klubu  Mariana Sali złożył  rezygnację z pełnionej funkcji oraz z  członkostwa w zarządzie.
Rezygnację  z pracy w zarządzie złozyli również: Joanna Sokołowska, Henryk Pisark i Brunon Baszczok.
Wobec rezygnacji w/w członków zarządu, członkowie klubu obecni na zebraniu sprawozdawczym, uchwalili zwołanie  Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Wyborczego.
W wyniku przeprowadzonych wyborów do zarządu zostali wybrani: Mateusz Jakubiak, Lucyna Misala, Krzysztof Pysz, Marceli Hawełek, Zbigniew Sikora.
Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu wybrał na funkcję prezesa Mateusza Jakubiaka.
Nastąpił również podział funkcji w zarządzie: Marceli Hawełek - wiceprezes, Lucyna Misala - sekretarz, Krzysztof Pysz - skarbnik,
Zbigniew Sikora - członek zarzadu.

Subskrybuje zawartość