Opłaty i składki na Sezon 2020r.

Składka członkowska roczna

zwyczajna 400 zł + opłata do PZG + 150 zł na kartę HCP
rodzinna 400 zł - jedna osoba + opłata do PZG 150 zł na kartę HCP
  250 zł - każdy następny członek rodziny powyżej 25 lat + opłata do PZG 150 zł na kartę HCP
  100 zł - każdy następny członek rodziny, młodzież poniżej 25 lat + opłata do PZG 40 zł na kartę HCP
juniorska     0 zł - do 18 lat + opłata do PZG 20 zł na kartę HCP

 

Wpisowe - opłata jednorazowa

Brak opłat wpisowych  
   
   
   
   

 

Opłaty do Polskiego Związku Golfa

 senior - 150 (osoba powyżej 25lat)

 

Składkę członkowską za rok 2020 należy uiścić najpóźniej do 30 marca 2020 roku.
Nowi członkowie klubu wpłacają składkę roczną  w terminie 14 dni od daty złożenia deklaracji członkowskiej.

Płatności można dokonać gotówką u skarbnika klubu
lub na rachunek bankowy Stowarzyszenia :
Stowarzyszenie Rybnicki Klub Golfowy
 44-200  Rybnik ul. ul. Cegielniana 20
 
  mBANK  nr rachunku:  60 1140 1179 0000 5957 4800 1001
 

Subskrybuje zawartość