Opłaty i składki

Składka członkowska roczna

zwyczajna 400 zł + opłata do PZG 150 zł na kartę HCP
rodzinna 400 zł - jedna osoba + opłata do PZG 150 zł na kartę HCP
  250 zł - każdy następny członek rodziny powyżej 25 lat + opłata do PZG 150 zł na kartę HCP
  100 zł - każdy następny członek rodziny, młodzież poniżej 25 lat + opłata do PZG 40 zł na kartę HCP
juniorska     0 zł - do 18 lat + opłata do PZG 20 zł na kartę HCP

 

Wpisowe - opłata jednorazowa

Brak opłat wpisowych  
   
   
   
   

 

Opłaty do Polskiego Związku Golfa

junior 20 zł  (osoba która nie ukończyła 18 lat na dzień 1.01.2019r)
młodzieżowiec 40 zł  (osoba która nie ukończyła 25 lat na dzień 1.01.2019r)
senior 150 zł (osoba powyżej 25 lat)

 

Składkę członkowską za rok 2019 należy uiścić najpóźniej  do 30 marca 2019 roku.
Nowi członkowie klubu wpłacają składkę roczną  w terminie 14 dni od daty złożenia deklaracji członkowskiej.

Płatności można dokonać gotówką u skarbnika klubu
lub na rachunek bankowy Stowarzyszenia :
Stowarzyszenie Rybnicki Klub Golfowy
 44-200  Rybnik ul. ul. Cegielniana 20
 
  mBANK  nr rachunku:  60 1140 1179 0000 5957 4800 1001
 

Subskrybuje zawartość