Zgłoszenie udziału w turnieju

Wszystkich chętnych do udziału w naszych turniejach zaprasamy do zgłaszania się:
  poprzez skrzynkę rybnikgolf@gmail.com
  telefonicznie do prezesa klubu - 501 667 567

Subskrybuje zawartość